Sjekk om ditt yrke eller din utdanning krever godkjenning

En del yrker krever godkjenning av svenske myndigheter. Sjekk om ditt yrke krever dette.

Universitets- och Högskolerådet kan bedømme din utenlanske utdanning.

Socialstyrelsen bedømmer om du oppfyller kravene til å få autorisasjon som gjelder for følgende helse – og sykepleieyrker i Sverige:

Apotekare
Arbetsterapeut
Audionom
Barnmorska
Biomedicinsk analytiker
Dietist
Fysioterapeut
Kiropraktor
Logoped
Läkare
Naprapatv
Optiker
Ortopedingenjör
Psykolog
Psykoterapeut
Receptarie
Röntgensjuksköterska
Sjukhusfysiker
Sjuksköterska
Tandhygienist
Tandläkare

Finner du ikke yrket ditt, les mer på Socialstyrelsen.

Uppdaterad:Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.