Kontroller om du har god nok forsikring

Har arbeidsgiveren din kollektiv avtale? Hvilke forsikringer har arbeidsgiver, som gjelder for deg? Undersøk om du bør bli med i en fagforening og/eller tegne tilleggsforsikringer.

Bedrifter som er bundet av kollektive avtaler mellom en arbeidsgiverorganisasjon innenfor svensk næringsliv og fagforeninger skal tegne en kollektivavtalt forsikring for alle sine ansatte. Det medfører at de forsikringer som gjelder i forhold til kollektivavtalen også gjelder for deg. Spør arbeidsgiveren din hvis du trenger mer informasjon eller gå inn på www.finfa.se.

Lovverket i Sverige, når det gjelder for eksempel ferie, arbeidstid og minimumslønn, gjelder for alle som er ansatt i eller utstasjonert til Sverige, med visse unntak. Du regnes som utstasjonert arbeidstaker hvis du sendes til Sverige av arbeidsgiveren din for å arbeide i Sverige i en begrenset tid. Den svenske arbeidsmiljøloven og svenske forskrifter gjelder for deg. Les mer på Arbetsmiljöverkets webbplats: www.av.se.

Medlemsforsikring hos fagforbundet kompletterer forsikringsbehovet ditt. Les mer om medlemsforsikringer hos LO.

 Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.