Dagpenger under arbeidsløshet?

I Sverige har man en grunnforsikring samt en frivillig arbeidsløshetsforsikring (a-kassa).

Sverige har en frivillig arbeidsledighetsforsikring, A-kassa. Som norskbosatt og ansatt i Sverige har du en grunnforsikring som gir deg mulighet til å søke dagpenger i Norge dersom du skulle bli arbeidsledig i Sverge.  Søknad om dagpenger skjer hos NAV.

Dersom du velger (å bli/)flytte til Sverige og blir arbeidsledig kan det være en god idè å være medlem i en a-kassa. www.sverigesakassor.se  Da har man mulighet til å søke inntektsbaserte dagpenger (a-kassa), ved arbeidsledighet i Sverige

Søk arbeidsledighetstrygd i landet du bor i dersom du blir arbeidsløs (finnes noen unntak)

  • Hvis du blir arbeidsløs i Sverige og bor i Norge, kan du søke dagpenger i Norge.
  • Hvis du har flyttet til Sverige (registrert deg ved folkeregisteret i Sverige), meld fra til Arbeidsformidlingen og ta kontakt med din a-kasse i Sverige ved arbeidsløshet.

Kontakt NAV i din hjemkommune

Finn ut hva som gjelder for deg dersom du skulle bli arbeidsledig i Sverige og fortsatt er bosatt i Norge.

Uppdaterad:Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.