Dagpenger under arbeidsløshet?

I Sverige har man en grunnforsikring samt en frivillig arbeidsløshetsforsikring (a-kassa).

I Sverige er det frivillig å tegne «a-kassa», arbeidsledighetsforsikring. Du er grunnforsikret og med dette har du muligheten til å søke dagpenger i Norge på grunnlag av din svenske inntekt, dersom arbeidsforhold i Sverige opphör. Søknad om dagpenger i Norge gjøres hos NAV.

Dersom du planlegger å bli igjen i Sverige ved arbeidsledighet,  kan a-kassa være en viktig forsikring. Les mer om a-kassene i Sverige på www.sverigesakassor.se. Det finnes mange ulike a-kasser og det er viktig å velge riktig  eller en nøytral a-kasse. Du kan få informasjon om dette på din arbeidsplass.

Søk arbeidsledighetstrygd i landet du bor i dersom du blir arbeidsløs (finnes noen unntak)

  • Hvis du blir arbeidsløs i Sverige og bor i Norge, kan du søke dagpenger i Norge.
  • Hvis du har flyttet til Sverige (registrert deg ved folkeregisteret i Sverige), meld fra til Arbeidsformidlingen og ta kontakt med din a-kasse i Sverige ved arbeidsløshet.

Kontakt NAV i din hjemkommune

Finn ut hva som gjelder for deg dersom du skulle bli arbeidsledig i Sverige og fortsatt er bosatt i Norge.

Uppdaterad:Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.