Åpne bankkonto og skaff e-legitimasjon i Sverige

For å motta lønn, kan det være lurt å opprette en bankkonto. Bankkontoen må være svensk.

Du kan høre med den norske banken din om de tilbyr utstedelse av svenske bankkonto. Hvis de har denne tjenesten, kan du fikse det der. Ellers kan du kontakte en svensk bank. Finn banker i Sverige på bankplatser.nu. For å få en svensk bankkonto trenger du svensk personnummer eller samordningsnummer. Det får du i forbindelse med at du skatteregistrerer deg i Sverige.

E-legitimasjon

I forbindelse med åpning av svensk bankkonto er det også mulig å skaffe e-legitimasjon fra banken, -en bank-id.

For å få en e-legitimasjon trenger du svensk personnummer. Samordningsnummer er ikke nok.

E-legitimasjon er en elektronisk identitetshandling. Den fungerer omtrent  som et førerkort eller et vanlig id-kort. Forskjellen  er  at du bruker den når du skal foreta noe elektronisk, f. eks. betale regninger eller bruke tjenester hos myndigheter og kommuner. På www.skatteverket.se kan du blant annet gjøre følgende hvis du skaffer en e-legitimasjon:

 • melde flytting
 • opplyse om bankkonto i forhold til skatteoppgjør
 • søke om skattejustering (endring i forskuddskatt)
 • innlevering av selvangivelse inkludert de fleste bilag
 • legge til eller endre opplysninger i selvangivelsen
 • innlevering av midlertidig selvangivelse
 • se saldo på skattekontoen din
 • skrive ut personbevis.

Du kan også benytte din e-legitimation for å skaffe deg  en sikker elektronisk postkasse via www.minameddelanden.se. Da kan du få din offentlige post den veien
istendenfor på papir. For tiden sendes bare noen få meldinger elektronisk via mina meldinger, men flere er på gang.

Les mer om e-legitimasjon og hva du gjør for å skaffe en på www.skatteverket.se/e-legitimation.

Uppdaterad:Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.