Jobbe både i Norge og Sverige

Bor du i Norge og arbeider både i Norge og Sverige, trenger NAV i Norge og Försäkringskassan i Sverige å fastsette i hvilket land du skal være sosialforsikret. Du kan bara vara sosialforsikret i et land om gangen.

Folketrygden din

Bor du i Norge og arbeider både i Norge og Sverige, skal du ta kontakt med NAV Internasjonalt. Du skal søke om et A1-sertifikat. Dette gjøres for å avklare hvor du ska vare medlem i folketrygden.

Søknad om A1 – Avklaring av trygdetilhørighet når du arbeider eller driver selvstendig næringsvirksomhet innen EØS/Sveits (utenfor Norge) NAV 02-08.07

Hvis du mottar et A1-sertifikat fra NAV Internasjonalt skal du være trygdet i Norge. Det skal betales trygdeavgift av  lønn som du mottar fra svensk arbeidsgiver. Ta kontakt med Skatteetaten for mer informasjon om innbetaling  av trygdeavgift.

Inntektskatten din

Dersom en som bor i Norge jobber i begge land, vil i utgangspunktet all inntekt være skattepliktig til Norge, men her vil normalt skatteavtalens regler tilsi at lønnen kun skattelegges i opptjeningslandet.

Les mer om skatt i både Sverige och Norge på Skatteetatens websider.

En privatperson som er bosatt i ett land og har inntekter eller eiendom i et annet land, kan i henhold til hvert enkelt lands interne lovgivning ha opplysnings – og skatteplikt i begge landene. For å unngå dobbelt beskatning kan et land ensidig avstå fra beskatningsretten, eller landene kan inngå en gjensidig avtale for å unngå dobbeltbeskatning.

Les mer på Nordisk eTax

Det har ikke noe å si skattemessig om det jobbes parallelt eller om det jobbes deler av året i Norge og deler av året i Sverige.

Uppdaterad:Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.