Dersom du skal tillbake til Norge etter arbeid i Sverige

Sjekkliste over hva du må gjøre hvis arbeidsforholdet i Sverige opphører.

 • Kontakt A-kassen din og søk om attest U1 (overføring av dagpengerettigheter) om du går over  i arbeidsløshet i Norge. Hvis du ikke har vært medlem i noen a-kasse, så er det Alfakassan som skal kontaktes for å få utstedt attest U1.
  Denne blanketten skal brukes ved overføring av rettigheter mellom EØS-land. Dine rettigheter fra Sverige til Norge.
 • Gi beskjed til Skatteverket at du reiser tilbake til Norge.
 • Gi beskjed til Försäkringskassan at du reiser tilbake til Norge.
 • Husk å få sluttattest fra arbeidsgiver.
 • Er du arbeidsledig da du kommer tilbake til Norge, meld deg på lokalt NAV kontor Undersøk hva som gjelder for deg.

Uppdaterad:Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.