Jobbe i Sverige

Skal du begynne å arbeide i et annet land, er det viktig å finne ut hva som gjelder. Grensetjänsten vil veilede deg over grensen til den informasjonen du trenger å vite.

Hvis du har tenkt  å flytte til Sverige for å arbeide er Work in Sweden en god startguide som dekker alt fra å finne en jobb, lære om migrasjon regelverket og søke om arbeidstillatelse. Workinsweden.se er en offisiell portal produsert og oppdatert av det Svenske Instituttet. Websiden er  skrevet på engelsk.

 • Viktig å tenke gjennom før du begynner å jobbe i Sverige:
 • Hva skjer hvis jeg blir syk?
 • Hva skjer om jeg blir arbeidsledig?
 • Hva gjelder for min familie?
 • Kan jeg arbeide i begge land?
 • Er jeg forsikret?

Dette er spørsmål som er viktig å få svar på før du begynner i jobb på andre siden av grensen.

På følgende sider finner du informasjon om hva som kan være bra å kjenne til når du er på vei til jobb i Sverige eller hjem igjen til Norge etter jobb.Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.