Flytte til Sverige

Det er mange ting du bør tenke på hvis du skal flytte til Sverige for å bosette deg der. Det er viktig å sette seg inn i sin egen livssituasjon og finne ut hva som gjelder før man flytter til et annet land. Her ser du en enkel sjekkliste på en del ting du bør tenke over.

Melde flytting fra Norge til Sverige.

Flytter du for en kort periode eller permanent? Da skal du ta kontakt med Skatteverket på stedet du skal flytte til i Sverige. Du trenger ikke lenger melde flytting fra din bostedskommune i Norge. Ta med gyldig pass som legitimasjon til Skatteverket i Sverige.

Skatt

Det er en rekke forhold å ta hensyn til i forbindelse med skatt, blant annet hvor du skal bo. Begynner du å jobbe i Sverige også mm:  Ta kontakt med Skattemyndighetene (Skatteverket) i Sverige og Skatteetaten i Norge og undersøk hva som gjelder for deg. Norge: www.skatteetaten.no  Sverige: www.skatteverket.se. Du kan også få god informasjon på www.nordisketax.net.

Det svenske samfunnet

Det er lurt å undersøke generelle forhold om det svenske samfunnet, som skoler, barnehager, legeordninger osv.
Det finnes ingen norske barnehager eller skoler i Sverige. Du må henvende deg til kommunen der du bor for nærmere informasjon.

Trygder, pensjoner, helse

Kontakt ditt lokale NAV i Norge eller finn eventuelt informasjon på NAV sine hjemmesider: www.nav.no

Försäkringskassan i Sverige  (www.forsakringskassan.se) er den tilsvarende myndighet vi har i NAV i Norge.  myndigheten som blant annet  har ansvaret for sykepenger, foreldrepenger mm.

For mer informasjon angående dine helserettigheter:
www.forsakringskassan.se

Telefon:0771-17 90 00

Husk at dette er kun en enkel og generell liste, det kan være andre faktorer som også kan være viktige for deg.

Statsborgerskap

Vil du beholde ditt norske statsborgerskap?
Vil du søke om svensk statsborgerskap?
Kan du ha to statsborgerskap?

Det kan være fornuftig å være klar over fordeler / ulemper ved statsborgerskap, undersøk hvilke regler som gjelder for deg.
Ta kontakt med Utlendingsdirektoratet eller konsulatseksjonen ved ambassaden eller nærmeste norske konsulat.
Den norske ambassaden i Sverige:

Kgl. norsk ambassade, Skarpögatan 4, Stockholm.

Tel: +46 8 587 236 00. E-mail: emb.stockholm@mfa.no

www.norge.se

Bolig

Det er mer vanlig å leie kommunale boliger i Sverige enn i Norge. Kommunen har god oversikt over ledige boliger, priser osv. Det er også fornuftig å ta kontakt med utleiefirma, privatpersoner og dessuten sjekke ut annonser i aviser.
Ønsker du derimot å kjøpe hus/eiendom, ta kontakt med et ”fastighetsbyrå” eller en eiendomsmegler.

Innbo

En annen ting du må tenke på er flyttegodset. Hva skal du ta med deg til Sverige? Ta kontakt med Tullverket og undersøk hva som gjelder. Tullverkets hjemmesider www.tullverket.se

  • Hvilke bestemmelser gjelder for innboet du vil ta med deg
  • Hvilke særskilte bestemmelser gjelder for blant annet alkohol, tobakk og kjøretøy.

Førerkort

De nordiske førerkortene er gyldige i alle nordiske land. Det betyr at du kan bruke det norske førerkortet i Sverige så lenge det er gyldig. Hvis du fortsatt bor i Sverige etter gyldighetsdatoen, fornyer du sertifikatet i Sverige og får svenskt førerkort.

Uppdaterad:Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.