Innehåll per ämne

Alla sidor och nyheter om ämnet: Registrering

  1. Etablere nytt firma/filial i Sverige

    Norskboende personer og norske juridiske personer kan starte firma i Sverige. For å starte filial skal det finnes en juridisk person i Norge. Bolagsverket er den myndighet i Sverige som håndterer foretaksregistreringen.

  2. Registrering / skattesøknad for utenlandske firmaer i Sverige

    Søknad om skatteregistrering for utenlandske firmaer som ikke har svensk organisasjonsnummer. Alle utenlandske firmaer som driver virksomhet i Sverige kan sende in søknad om F-skatt, momsregistrering og arbeidsgiverregistrering. Det kan gjøres samtidig på samme blankett.