Innehåll per ämne

Alla sidor och nyheter om ämnet: pensjon

  1. Pensjonist i Sverige

    Bor du i Sverige og får pensjon fra Norge? Finn ut hvor pensjonen er skattepliktig.

    Trygdeavgift skal betales til Norge dersom man mottar offentlig pensjon/uføreytelse kun fra Norge. Dersom man er skattemessig bosatt i Norge, er det Skatteetaten som trekker denne, hvis man er skattemessig emigrert er det NAV som trekker trygdeavgift. Trygdeavgift skal ikke betales til Norge dersom personen mottar offentlig pensjon/uføreytelse både fra Norge og Sverige. Pensjonister/uføretrygdede skal heller ikke betale trygdeavgift til Norge dersom de utfører arbeid eller næringsvirksomhet i Sverige. Pensjonister som er bosatt i Sverige og som på grunn av lønn eller pensjon fra Norge må levere skattemelding til Skatteetaten i Norge, skal ikke ta med den svenske pensjonen på norsk skattemelding.