Nyheter

Kategorier

Information angående covid-19/Corona-viruset och norsk-svenska gränsen

Senast uppdaterad: 2021-03-02 kl 10.15

Med anledning av situationen kring COVID-19(Corona) har extraordinära situationer uppstått i Norden, då olika länder hanterar situationen på olika sätt. I nuläget är det därför svårt att ta fram information som gäller för alla unika situationer.

Nytt 2021-03-01; Lösning för dagpendlare från Sverige och Finland, stränga regler för test och kontroll gäller. Från och med den 1 mars kommer dagpendlare från Sverige och Finland att kunna resa in till Norge för jobba igen. Det krävs att man vid inresa den 1 mars kan uppvisa ett negativt Covid-19 test som inte är äldre än 7 dagar, testet måste vara utfört innan man reser genom gränskontrollen till Norge. Därefter gäller fortsatt testning var 7:e dag samt att arbetspendlaren måste registrera sig i inreseregistreringssystemet vid varje inresa. Dokumentation på att man är dagpendlare krävs både från arbetsgivare och arbetstagare, för ytterligare och utförligare information om regelverket och vad som krävs ber vi dig läsa på Regjeringens hemsida.

De svenskboende gränsgångare som p.g.a. stängd gräns mot Norge inte kunnat arbeta och därför inte haft någon inkomst under februari, kan ha svårt att betala den debiterade skatten 12/3.
De kan i så fall lämna en preliminär inkomstdeklaration (PD) till Skatteverket för ändring.

Nytt 2021-02-23; Nu kan företag ansöka om undantag från inreserestriktionerna till Norge för utländska medborgare som har teknisk kompetens, och som ska montera, demontera,  kontrollera, reparera, göra underhållsarbete eller informera om användningen av maskiner och teknisk utrustning, och som har ett arbets- eller uppdragsförhållande med företaget som söker. För mera information och ansökan kontakta Sjøfartsdirektoratet .

Nytt 2021-02-08; Vid midnatt den 29 januari skärptes reglerna ytterligare för inresa till Norge och utgångspunkten är att gränsen stängs för utländska medborgare men vissa grupper är undantagna, mera information hittar du hos norska Regjeringen Läs mera på Helsenorge och UDI om vilka regler som gäller vid inresa till Norge och vilka grupper som är undantagna från olika regelverk. Är du en av de svenskboende gränsarbetarna som på grund av dessa inreseregler ej kommer in till ditt jobb i Norge så kan du i förebyggande syfte registrera dig + ansöka om dagpenger hos NAV.  OBS! Det är i dagsläget INTE fastställt om rätten till dagpenger på grund av stängd gräns kommer att gälla som permitteringsorsak. Ansökan kan göras digitalt på www.nav.no , behöver du mera information eller hjälp så hittar du kontaktuppgifter här.

Nytt 2021-02-05; Den svenska Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till Sverige från Norge till och med den 31 mars 2021. Man har även beslutat att införa krav om negativt Covid-19 test vid inresa för utländska medborgare, testet får ej vara äldre än 48 timmar. Kravet träder i kraft från och med den 6 februari.  Undantag för inreseförbudet och negativt Covid-19 test finns för vissa grupper, du hittar mera information hos Regeringen och Polisen. Den 24 januari fattade även Utrikesdepartementet beslut om att återinföra avrådan från icke nödvändiga resor till Norge, detta beslut gäller tills vidare.

Nytt 2021-01-23; Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som reser in i Sverige från Norge, eller som nyligen har varit i Norge, att testa sig för covid-19 och undviker kontakt med andra. Arbetspendlare är undantagna då man testas regelbundet i Norge men ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet. Mera information hittar du på Folkhälsomyndigheten.

Nytt 2021-01-02; Testplikt för resande till Norge, flera gränsövergångar stängs. Mera information hittar du hos Politiet

Nytt 2020-12-21; Registreringsplikt för alla som ankommer till Norge, här hittar du mera information och länk till digitalt registreringsschema

Nytt 2020-12-13; Karantän på hotell eller i annan lämplig bostad

Grundläggande är att följa fakta och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Folkehelseinstituttet för att minska smittspridningen:

Karantän på hotell eller i annan lämplig bostad >>

UDI: Sammanfattning av vanliga frågor om Coronasituationen för EU/EES -medborgare gällande ämnen så som NAV, dagpenger och gränskontroll/karantän, mm >>

 

Regler för resor mellan Sverige och Norge:

 Norge

Förändringar i direktiv kan ske mycket snabbt och du hittar aktuell information på norska Regjeringens hemsida, FolkhelseinstitutetHelsenorge och hos UDI .

På följande länkar hittar du de norska myndigheternas samlade information om bland annat inresa till Norge:

 Inreseregistering och karantän på hotell eller i annan lämplig bostad

Alla som ankommer Norge ska registreras vid inresan. Detta för att underlätta vid eventuell smittspårning.

Huvudregeln är att karantän genomförs på karantänhotell, men om du äger eller hyr en bostad, eller disponerar en annan lämplig plats, och kan dokumentera att den uppfyller kraven för «karantän på lämplig uppehållsplats» i följande dokument, så kan du genomföra karantänen där. För att en plats ska räknas som lämplig ska du ha enskilt rum, tillgång till egen toalett och tillgång till kök eller matservering. Läs mer i länken.

Den som reser till Norge ska uppvisa en inreseregistrering samt bekräftelse från den som tillhandahåller uppehållsplatsen på att den uppfyller kraven:
Registrering av innreise til Norge

 Sverige

Detta gäller resor till och från Sverige.  Fortsatt gäller att man avråds till onödiga resor även inom Norge.


Permittering

OBS! Ändrade permitteringsregler i Norge

Regeringen i Norge har den 11 januari 2021 tagit beslut om att förlänga ”dagpengeperioden” för personer som närmar sig maxgränsen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-forlenger-permitteringsperioden/id2827853/

För svenskboende som närmar sig maxgränsen kan detta få konsekvenser om du blir uppsagd i Norge efter att du varit permitterad längre än 26 veckor.

Vid anställning i Norge,
Nye bestemmelser om permittering, sykepenger, omsorgspenger mv. i 2020 (sammanfattat av NHO).

Grensetjänstens guide: Information till dig som är svenskboende och socialförsäkrad i Norge och som har blivit permitterad från arbete i Norge >>

 Vid anställning i Sverige,
Nya regler kring korttidspermittering  för anställda i Sverige (regeringen.se).


E-legitimation

Norge
Du som saknar E-legitimation i Norge kan skaffa detta på flera sätt. Exempel på detta kan vara via din norska bank, e-lösning med ditt pass eller Bypass ID på smartkort: Buypass


Viktiga länkar

Norge

Sverige