Nyheter

Kategorier

Information angående covid-19/Corona-viruset och norsk-svenska gränsen

Senast uppdaterad: 2021-05-10 kl 11.30: Vaccinering i Sverige

Med anledning av situationen kring COVID-19 (Corona) har extraordinära situationer uppstått i Norden, då olika länder hanterar situationen på olika sätt. I nuläget är det därför svårt att ta fram information som gäller för alla unika situationer.

Nyheter kring regler och inreserestriktioner till Norge

Nyhet 05.05.2021; Strenge innreiserestriksjoner inntil videre «Regjeringen har besluttet at innstramningene i innreiserestriksjonene som ble gjennomført med virkning fra 29. januar 2021 videreføres inntil videre. -Selv om vi ser at smitten har nedadgående kurve i Norge, sørger den alvorlige smittesituasjonen i verden rundt oss for at vi inntil videre må ha strenge innreiserestriksjoner. Vi forlenger nå til 24. mai. Innreiserestriksjonene gjelder inntil videre, og vil avvikles i tråd med regjeringens plan for gjenåpning (sitat fra justis – og beredskapsminister Monica Mæland). Les mer om innreise til Norge på Regjeringens hjemmeside. Der kan du ågså lese om Regjeringens plan om gradvis gjenåpning

Nyhet 2021-04-23; Ersättning till utestängda gränsarbetare  Arbetsgivare ska nu betala ut kompensation till anställda som inte tar sig in till jobbet i Norge på grund av stränga inreserestriktioner under pandemin. Kompensationsordningen gäller från 29 januari då inreseförbudet blev infört, och den varar så länge som inreseförbudet för arbetstagare gäller. Läs mera om vilka som omfattas och hur ersättningen ska betalas ut på NAV:s hemsida. Här hittar både du som arbetstagare och arbetsgivare information. I de tillfällen där arbetsgivaren av någon anledning inte betalar ut ersättningen, kommer arbetstagaren själv kunna ansöka om detta hos NAV.

Nyhet 2021-04-14; Ansökan om undantag från inreserestriktioner till Norge Det ansökningsbaserade inresereglementet utvidgas från och med den 14 april. Ordningen/regelverket inkluderar från och med nu personal som är strängt nödvändig för att undgå stopp i projekt och verksamheter. Arbetsgivaren ansöker hos Sjøfartsdirektoratet som är den myndighet som ansvarar för alla branscher som berörs av ordningen/regelverket.

Kravet om godkänd bostad för fritidskarantän ligger fortfarande fast. Det är Arbeidstilsynet som ansvarar för detta och det är arbetsgivaren som ansöker om godkännande av karantänbostad för sin personal.

Nyhet 29.03.2021; Regjeringen strammer til innreisereglene fra 29. mars og 1. april «Fra 29. mars må personer, inkludert norske borgere og utlendinger bosatt i Norge, som reiser på en unødvendig reise til utlandet, tilbringe innreisekarantenen på karantenehotell. Fra midnatt natt til 1. april må du ha med deg en fersk coronatest i bagasjen ved innreise til Norge, teste deg ved ankomst og vente på teststasjonen til prøveresultatet foreligger.  Du vil finne mer informasjon på norske Regjeringen og Helsenorges nettsider.»

Nyhet 2021-03-01; Lösning för dagpendlare från Sverige och Finland, stränga regler för test och kontroll gäller. Från och med den 1 mars kommer dagpendlare från Sverige och Finland att kunna resa in till Norge för jobba igen. Det krävs att man vid inresa den 1 mars kan uppvisa ett negativt Covid-19 test som inte är äldre än 7 dagar, testet måste vara utfört innan man reser genom gränskontrollen till Norge. Därefter gäller fortsatt testning var 7:e dag samt att arbetspendlaren måste registrera sig i inreseregistreringssystemet vid varje inresa. Dokumentation på att man är dagpendlare krävs både från arbetsgivare och arbetstagare, för ytterligare och utförligare information om regelverket och vad som krävs ber vi dig läsa på Regjeringens hemsida.

De svenskboende gränsgångare som p.g.a. stängd gräns mot Norge inte kunnat arbeta och därför inte haft någon inkomst under februari, kan ha svårt att betala den debiterade skatten 12/3.
De kan i så fall lämna en preliminär inkomstdeklaration (PD) till Skatteverket för ändring.

Nyhet 2021-02-08; Vid midnatt den 29 januari skärptes reglerna ytterligare för inresa till Norge och utgångspunkten är att gränsen stängs för utländska medborgare men vissa grupper är undantagna, mera information hittar du hos norska Regjeringen Läs mera på Helsenorge och UDI om vilka regler som gäller vid inresa till Norge och vilka grupper som är undantagna från olika regelverk.

Nyhet 2021-01-02; Testplikt för resande till Norge, flera gränsövergångar stängs. Mera information hittar du hos Politiet

Nyheter kring regler och inreserestriktioner till Sverige

Nyhet 2021-03-24; De särskilda inreserestriktionerna mot Danmark, Norge och Storbritannien upphävs den 31 mars. Danmark och Norge omfattas därefter av samma regler som övriga EES-länder . Ändringarna innebär bland annat att danskar och norrmän kan resa till sina fritidshus i Sverige, familjer som är bosatta på olika sidor av gränsen kan träffas i Sverige och personer som behöver passera genom Sverige landvägen kan göra det. Förutsatt att man uppfyller kravet på negativt covid-19 test vid inresa. Det negativa covid-19-testet får, liksom tidigare, inte vara äldre än 48 timmar räknat från när testet gjordes. Liksom tidigare gäller alltså fortsatt ett testkrav vid resor från Danmark och Norge, men kravet på att man dessutom ska tillhöra en särskild undantagen personkrets vid inresa därifrån tas bort. Du kan även läsa mera om reglerna för inresa på Polisens hemsida. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, bör testa sig vid inresa och att undvika kontakter i sju dagar. Det gäller oavsett om man omfattas av kravet på att uppvisa negativt covid-19-test innan inresa eller inte. Arbetspendlare är undantagna då man testas regelbundet (minst var 7:e dag) i Norge men ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet. Mera information hittar du på Folkhälsomyndigheten.

Grundläggande är att följa fakta och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Folkehelseinstituttet för att minska smittspridningen:

Karantän på hotell eller i annan lämplig bostad >>

UDI: Sammanfattning av vanliga frågor om Coronasituationen för EU/EES -medborgare gällande ämnen så som NAV, dagpenger och gränskontroll/karantän, mm >>

Regler för resor mellan Sverige och Norge:

 Norge

Förändringar i direktiv kan ske mycket snabbt och du hittar aktuell information på norska Regjeringens hemsida, FolkhelseinstitutetHelsenorge och hos UDI .

På följande länkar hittar du de norska myndigheternas samlade information om bland annat inresa till Norge:

 Inreseregistering och karantän på hotell eller i annan lämplig bostad

Alla som ankommer Norge ska registreras vid inresan. Detta för att underlätta vid eventuell smittspårning.

Huvudregeln är att karantän genomförs på karantänhotell, men om du äger eller hyr en bostad, eller disponerar en annan lämplig plats, och kan dokumentera att den uppfyller kraven för «karantän på lämplig uppehållsplats» i följande dokument, så kan du genomföra karantänen där. För att en plats ska räknas som lämplig ska du ha enskilt rum, tillgång till egen toalett och tillgång till kök eller matservering. Läs mer i länken.

Den som reser till Norge ska uppvisa en inreseregistrering samt bekräftelse från den som tillhandahåller uppehållsplatsen på att den uppfyller kraven:
Registrering av innreise til Norge

 Sverige

Detta gäller resor till och från Sverige.  Fortsatt gäller att man avråds till onödiga resor även inom Norge.


Vaccin, vaccinering

Alla som bor och uppehåller sig över tid i Sverige får vaccineras i Sverige.  T. ex norrmän som bor i sina fritidshus kan ringa till tidsbokningen och boka tid, utifrån den prioritering som gäller i vaccinationsfaserna. Observera att regionerna befinner sig i olika faser av vaccineringen. Läs mer under aktuell region på www.1177.se.

Boka tid för vaccinering på telefon. Besök www.1177.se för att hitta telefonnumret till bokningen i aktuell region.


Permittering

OBS! Ändrade permitteringsregler i Norge

Regeringen i Norge har den 11 januari 2021 tagit beslut om att förlänga ”dagpengeperioden” för personer som närmar sig maxgränsen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-forlenger-permitteringsperioden/id2827853/

För svenskboende som närmar sig maxgränsen kan detta få konsekvenser om du blir uppsagd i Norge efter att du varit permitterad längre än 26 veckor.

Vid anställning i Norge,
Nye bestemmelser om permittering, sykepenger, omsorgspenger mv. i 2020 (sammanfattat av NHO).

Grensetjänstens guide: Information till dig som är svenskboende och socialförsäkrad i Norge och som har blivit permitterad från arbete i Norge >>

 Vid anställning i Sverige,
Nya regler kring korttidspermittering  för anställda i Sverige (regeringen.se).


E-legitimation

Norge
Du som saknar E-legitimation i Norge kan skaffa detta på flera sätt. Exempel på detta kan vara via din norska bank, e-lösning med ditt pass eller Bypass ID på smartkort: Buypass


Viktiga länkar

Norge

Sverige