Et spedisjonsfirma kan ordne alle tollærendene for firmaet ditt

Vil du ikke sette deg inn i hele prosessen eller informere om de system som kreves for at du som firmaeier kan transportere varer over grensen, så går det an å bruke speditører for å løse hele kjeden av tollærender. Å overføre varer eller materiell over grensen til Norge krever at de introduseres for tollen og at moms betales.

Når firmaet ditt skal importere eller eksportere varer eller annet som er momspliktig til Norge, skal det  introduseres for tollen. En speditør tar for eksempel hånd om:

 • Dokumenthåndtering
 • Utfylling av blanketter
 • Holde rede på lover og regler
 • Tollprosedyrer
 • Moms

Feil opplysninger i tolldeklarasjonen kan lede til at deklarasjonen avvises av tolldatasystemet, TDS. For å være sikker på at deklarasjonen skal gå gjennom er det viktig å gjøre dette rett fra begynnelsen. Et spedisjonsfirma har mulighet til å ordne alt  elektronisk og har derfor mulighet å forkorte administrasjonstiden. Selvsagt kan du gjøre alt selv. Ta i tilfelle kontakt med tullen/tollen for å finne ut hva som gjelder for akkurat deg. Søk etter spedisjon på internet så finner du spedisjonsfirmaer i nærheten av deg.

Uppdaterad:Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.