Hva avgjør skatteplikt for inntektsskatt?

Dersom en utenlandsk bedrift skal betale inntektsskatt i Sverige styres dette av om bedriften har et fast driftsted i Sverige eller ikke. Her kan du lese om hva som definineres som et fast driftsted.

Dersom bedriften har et fast driftssted i Sverige skal det beskattes for inntekt av næringsvirksomhet. Med bedrift menes både selvstendige næringsdrivende og juridiske personer.

Begrepet fast driftsted er definert i den nordiske skatteavtalen. Med fast driftssted menes et fast forretningssted der foretaksvirksomhet helt eller delvis blir utøvet. Følgende er eksempel på fast driftsted:

 • sted der firmaet har sin ledelse
 • filial
 • kontor
 • fabrikk
 • verksted
 • bergverk, olje – eller gasskilde, stenbrudd eller ethvert annet sted hvor naturforekomster utvinnes

Les mer om fast driftsted og generelt om skatt på Nordisk eTax

Skatteverket kan göra en bedömning huruvida er verksamhet blir skattskyldig i Sverige eller inte. Kontakta Skatteverket Utland i Stockholm på telefon +46 8 564 851 60.

Les mer om fast driftsted eller ikke på Skatteverket.seSammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.