Skatter og avgifter for bedrifter og ansatte

Om en utenlandsk bedrift skal betale inntektskatt i Sverige avgjøres av om bedriften har et fast driftsted i Sverige eller ikke. Hvis bedriften har et fast driftsted i Sverige skal det beskattes for inntekt av næringsvirksomhet.

Med bedrift menes både selvstendig næringsdrivende og juridiske personer (eksempelvis akjeselskaper).

I Sverige är det möjligt att bedrive virksomhet både som utländskt företag och via olika svenska företagsformer, samt filial av det norska aksjseselskapet. För att ta reda på vilka registreringskrav som gäller i Sverige för den verksamhet ni planerar att bedriva där, kontakta Skatteverket Utland på telefon +46 8 564 851 60.Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.