Etablering av virksomhet i Sverige

Les hvilke ulike muligheter du og ditt firma har når dere tenker på etablering i Sverige, eller selge varer eller tjenester til kunder i Sverige. Når dere driver virksomhet i et annet land, er det dette landets lover og regelverk som gjelder.Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.