Ulike skatter: Inntektsskatt (SA-skatt), moms og sosiale avgifter

Det finnes ulike skatter som arbeidsgiver/bedriftseiere bør vite om: Inntektskatt, sosiale avgifter og merverdiavgift. Hva som bestemmer hvilket land de ulike skatteavgiftene skal betales til og hvor virksomheten er skattepliktig, forklares nedenfor.

Virksomheten skal rapporteres til de land hvor virksomheten er skattepliktig. For en enkel bedrift kan det være i både Sverige og Norge, på samme måte som for et aksjeselskap med filial i Norge.

Skatt deles opp i tre deler:

 • Inntektskatt (for bedrifter og personale)
 • Sosiale avgifter
 • Merverdiavgift (Moms / MVA)

Ingen av de tre ulike skattene er avhengige av de andre.

Ulike myndigheter / etater har ansvar for ulike skatter

 • Kontakt Skatteverket og Skatteetaten om inntektskatt (for ansatte og bedrifter)
 • Kontakt NAV och Försäkringskassan om hvilket land de ansatte skal tilhøre i forhold til sosiale avgifter.
 • Moms på tjenester: Spør skattemyndigheten i landet hvor tjenesten utføres.
 • Moms ved varehandel: Undersøk med Tullverket eller norske Tollvesenet om moms på varer.


Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.