Starte bedrift/filial i Sverige eller bruke det norske firmaet?

Kontakt Bolagsverket eller Skatteverket om virksomheten dere har tenkt å drive i Sverige krever foretaksregistrering eller ikke. Registrering av bedrift eller filial foregår på papirskjema via Bolagsverket.

Det er ikke nødvendig å registrere en bedrift i Sverige for å drive næringsvirksomhet i Sverige. Har du et firma i Norge kan du utføre mye med det. Kontakt gjerne Skatteverket og Bolagsverket og undersøk hvilke alternativer som finnes. Bolagsverket håndterer foretaksregistreringer og kan svare på når filialloven krever at bedrifter eller filialer registreres.

Hvis dere ønsker å drive virksomhet i Sverige med det norske firmaet, gå til siden Drive virksomhet i Sverige med norsk firma.

Utenlandsk  bedriftseier / utenlandsk firma

er firma og selvstendig  næringsdrivende personer som ikke har «fast driftsted» i Sverige . Selvstendige næringsdrivende kan heller ikke bo eller ha Sverige som vanlig oppholdssted hvis de skal regnes som utenlandske.Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.