Nordisk eTax: Skatt og sosial forsikring ved arbeid og bopel i to ulike nordiske land

Nordisk eTax er beregnet på deg som er bosatt i et nordisk land og har inntekter eller eiendom i et annet nordisk land. Nordisk eTax er utviklet i samarbeid med Nordisk Råd og skattemyndighetene i Sverige, Danmark, Finland, Norge og Island. Disse skattemyndighetene er i fellesskap ansvarlige for innholdet.

Skärmdump Nordisk eTaxDenne felles nordiske skatteportalen ble laget etter initiativ fra Nordisk Ministerråd og skattedirektørene i de nordiske landene. Formålet med portalen er å gi god informasjon om skattereglene i alle de nordiske landene på ett sted. I tillegg til den informasjonen som ligger der inneholder også portalen en spørsmålsfunksjon der det er mulig å sende inn spørsmål. Det er også utarbeidet standardiserte spørsmål og svar på de mest stilte spørsmålene (FAQ) På denne måten får skattyter svar fra flere lands skattemyndigheter på hvordan beskatningen blir i de enkelte land for eksempel der vedkommende bor i et land og skal arebide i et annet nordisk land.

Nordisk agenda har en egen arbeidsgruppe » Nordisk e Tax» som har ansvaret for å produsere og publisere nye tekster ogf forbedre og oppdatere tidligere publiserte tekster på portalen. Representanter fra Rettsavdelingen i SKD, Skatteverket, Skat Danmark, Vero Finland, og islandske skattemyndigheter er representert og ansvarlig fra sine land.Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.