Myndigheter, e-tjenester og informasjonstjenster ved etablering i Sverige

Her presenteres noen av de myndigheter og informasjonstjenester som finnes i Sverige som du som firmaeier kan komme i kontakt med ved virksomhet i Sverige eller hvis du har svenskboende ansatte.

Informasjon til å begynne medSammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.