Planlegging for etablering i Sverige – forberedende informasjon

Å drive næringsvirksomhet i Sverige betyr at du må sette deg inn i det nye landets lover og regler, og forholde deg til rutinene som gjelder i Sverige.

Begynn gjerne med å lese:

Skatteverkets guide for utenlandske firmaer

Kontakt Skatteverket

I Sverige er det mulig å drive virksomhet både som utenlandsk foretak og via ulike svenske bedriftsformer eller filial av det norske aksjeselskapet. For å finne ut hvilke registreringskrav som kreves i Sverige, for den virksomhet du planlegger å drive, ta kontakt med Skatteverket Utland Telefon +46 8 564 851 60.

Verksamt.se - fundera

Informasjonstjenesten Verksamt.se er et samarbeide mellom det svenske Bolagsverket, Tillvӓxtverket og Skatteverket. Her finnes sammenslått informasjon i guideform for  bedriftseiere i alle faser, enten du funderer på å starte eller starter og  driver bedrift i Sverige. Informasjonen som står på websiden gjelder også for utenlandske bedriftseiere, men e-tjenesten kan bare benyttes av personer med svensk e-legitimasjon og svensk personnummer.

Gå till «Verksamt.se/fundera» om du vil ha mer informasion før du starter.Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.