Registrering av utstasjonerte arbeidstakere

Dersom en arbeidstaker skal være utstasjonert i mer enn fem dager skal arbeidsgiveren registrere dette i utstasjoneringsregisteret. Utstasjoneringen skal være registrert før arbeidstakeren begynner å jobbe i Sverige.

En «utstasjonering» er når en utenlandsk arbeidsgiver sender en arbeidstaker for å utføre tjenester i et annet land under en begrenset tid. Begrenset tid innebærer at det skal finnes en start- og sluttdato for når tjenestene skal utføres.

Arbetsmiljöverket er kontaktmyndighet for utstasjonering i Sverige. De veileder om lover og regler som gjelder i Sverige for utstasjonerte arbeidstakere. Her finner du informasjon om tariffavtaler og kontaktopplysninger til arbeidsgiver- og arbeidstakerpartene.

Den utenlandske arbeidsgiveren skal:

Les mer om arbeidstakerens rettigheter og plikter her

Regelverket om utstasjonering er felles for EU og EØS-området. Det skal styrke utstasjonerte arbeidstakeres rettigheter samt gjøre det enklere for mennesker som jobber utenlands og bedrifter som tilbyr tjenester på tvers av grenser. Regelverket sikter også til å motvirke sosial dumping. Dette innebærer at bedrifter ikke skal kunne utnytte forskjeller i arbeids- og ansettelsesvilkår for å vinne konkurransefordeler.

Registrering i utstasjoneringsregisteret >>

 

Skjerpede krav fra 30. juli 2020 for arbeidsgivere som utstasjonerer arbeidstagere i Sverige.

Sveriges Riksdag har vedtatt å endre reglene som handler om utstasjonering. Endringene trer i kraft 30. juli 2020.

Som arbeidsgiver skal du blant annet melde fra om utstasjoneringen til «Arbetsmiljöverket», og utse en kontaktperson i Sverige senest den dagen utstasjoneringen starter.

Les mer om hva dette innebærer for deg: Reglene for utstasjonering endres >>

 Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.