Registrere filial til ditt norske firma i Sverige

Ett norsk firmas næringsvirksomhet i Sverige kan driftes i en filial. Firmaeiere som vil registrere en filial i Sverige må være en juridisk person (ikke selvstendig næringsdrivende).

Et norsk firmas næringsvirksomhet i Sverige kan driftes i en filial. Firmaet skal da registrere en filial hos Bolagsverket. Filial er en form for virksomhet som innebærer at et utenlandsk firma driver næringsvirksomhet i Sverige gjennom et avdelingskontor med selvstendig forvaltning. Utenlandske firmaer som har en filial i Sverige har med dette fast driftsted her  og det innebærer skatteplikt i Sverige.

Firmaet som vil registrere en filial i Sverige må være en juridisk person. Selvstendig næringsdrivende  kan ikke registrere en filial i Sverige fordi en næringsdrivende «bare» er en fysisk person.

Mer informasjon om filialregistrering finnes hos Bolagsverket.Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.