Skatt og trygd for deg som er selvstendig næringdrivende i Sverige

Du som er bosatt i Norge og bedriver selvstendig næringsvirksomhet i Sverige er selv ansvarlig for å håndtere og betale inn skatt och forsikringer.

 • Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)
  Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor, eller «Försäkringskassan» i Sverige (www.forsakringskassan.se) for mer informasjon.
 • Hvis du bor i Norge er du uten tvil skattepliktig her og du må oppgi inntekter av næringsvirksomhet fra Sverige i din selvangivelse i Norge.
 • Be om oppgjør for å slippe dobbel beskatning. Når du leverer selvangivelse i to land, er det en risiko for at du må betale skatt i begge land. Du har derfor rett å få oppgjør på selvangivelse (og foreløpig selvangivelse) for inntekter du betaler skatt for i begge land. Summen av skattene dine skal aldri overstige nivået som gjelder i det land du er     Kontakt Skatteetaten for personlig service.


Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.