Personale som jobber på et fast driftssted i Sverige, norsk eller svensk firma

Når det norske firmaet har et fast driftssted i Sverige, gjelder samme regler som for et svenskregistrert firma i Sverige. De ansatte betaler inntektsskatt i det landet arbeidet utføres. For å kunne lønne personalet som jobber i Sverige må firmaet derfor være registrert som arbeidsgiver i Sverige.

En virksomhet i Sverige som oppfyller kriteriene for den skattemessige tittelen, fast driftssted, skal betale inntektsskatt for virksomheten og de ansatte i Sverige. Det norske firmaet som velger å registrere en filial via Bolagsverket oppfyller automatisk kriteriene for fast driftssted, på lik linje med alle øvrige svenske forretningstyper.

Les mer om hva som gjelder for norskboende som skal arbeide i Sverige under privatinformasjonen, jobbe i Sverige.

Firmaet kan trenge å være registrert som arbeidsgiver både i Sverige og Norge. Les mer under Att vare arbeidsgiver i Sverige.

Uppdaterad:Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.