De ansattes inntektsskatt og sosiale avgifter

De ansattes skatt består av to deler, inntektsskatt og sosiale avgifter. De sosiale avgiftene er avgifter til individuell sosialforsikring og betales via arbeidsgiveravgiftene (eller egenavgifter for den som er næringsdrivende). Sosiale avgifter og inntektsskatt bestemmes av ulike regler og kan betales til ulika land avhengig av situasjonen.

Hver enkelt ansatts situasjon er unik. Finn ut hvor de ansatte skal betale skatten sin, og snakk med de ansatte og undersøk om de har andre grensoverskridende aktiviteter eller andre ansettelser.

Hovedregelen er at de ansattes inntekstsskatt betales i landet hvor arbeidet utføres. Den nordiske skatteavtalen gjør det likevel mulig for ansatte i et nordisk land å arbeide i et annet nordisk land, men fortsette å  betale skatt i hjemlandet. Forutsetningen er at den ansatte ikke er i Sverige mer enn 183 dager under en tolvmånedersperiode og at virksomheten ikke har «fast driftssted» i Sverige.

Har dere registrert et svensk firma eller filial så har dere automatisk fast driftssted i Sverige og da er det ikke muligå ha utsendt personale fra Norge uten at de betaler inntektsskatt i Sverige for arbeidet som utføres der. Det samme gjelder for norske firmaer med fast driftssted i Sverige. Les mer om å være arbeidsgiver i Sverige her.

Kontakt Skatteverket hvis du er usikker på hva som gjelder for deres ansatte. Tel: + 46 8 564 851 60

Arbeidsgiveravgiften er sosialforsikringsavgifter.

Et individ kan bare være sosialforsikret i et land om gangen. Det er NAV i Norge som fastsetter i hvilket land en norskboende er sosialforsikret dersom han eller hun har arbeid både i Sverige og Norge, og det er Försäkringskassan som bestemmer hvor de svenskboende er sosialforsikret. Les mer om det på sidene under.Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.