Moms av virksomhet i Sverige

Moms er en avgift som skal betales i det land hvor en vare eller tjeneste omsettes. Ta rede på i hvilket land tjenesten dere selger anses omsatt, og hvem som er ansvarlig for å betale moms for den momspliktige virksomheten.

Informasjonen på denne  siden henvender seg til norske firmaer som vil drive virksomhet i Sverige, og ikke har et svensk organisasjonsnummer.

Har dere derimot registrert et nytt firma eller en svensk filial av deres norske virksomhet i Sverige, det vil si hvis du allerede har  et svensk organisasjonsnummer, momsregistrer dere istedenfor i forbindelse med Skatte- og avgiftssøknad, blankett SKV 4620.

Hvem som skal betale momsen (det vil si den som er skattepliktig) kommer an  på hva det er for vare eller tjeneste som omsettes og hvem som er kjøpere. Skatteverket har mer informasjon om hvilke regler som gjelder for  akkurat deres  tjenester.

Hovedregel 1: Deres kunde i Sverige er en privatperson eller annen ikke momsregistret køper

Når dere utfører en tjeneste for en privatperson i Sverige er dere som firma den eneste av parterne som har mulighet til å håndtere momsen. Hovedregelen ved salg av tjeneste til privatperson er at tjenesten anses omsatt i det land hvor selgeren er etablert. Faktura sendes i tilfelle fra Norge med norsk moms.

Men det finnes mange unntak fra hovedregelen, for eksempel for arbeid utført på eiendom da tjenesten regnes som omsatt i landet hvor eiendommen ligger. Da må dere momsregistrere  virksomheten i Sverige for å kunne ta betalt med svensk moms.

Les om unntak fra hovedreglene på Skatteverkets hjemmeside.

Registrer virksomheten for moms på skatteverkets blankett: Skattesøknad for utenlandske firma (SKV 4632) [Skatteverket] (0.2 MiB) .

Hovedregel 2: Kjøperen er et firma i Sverige = svensk moms

Hovedregelen for moms dersom kjøperen er et firma, er at tjenesten  som er utført anses omsatt der kjøperen er etablert. Dersom dere selger en tjeneste til et firma i Sverige, er det altså svensk moms som beregnes på tjenestens verdi. Momsen betales enten av dere eller av kjøperen, avhengig av ulike regler og unntak. Når kjøperen  rapporterer momsen, kalles det omvendt moms eller omvendt skatteplikt. Eksakt hvilke regler og unntak dere blir berørt av svarer Skatteverket på, telefon +46 8 564 851 60

Selv om kjøperen har det egentlige ansvaret for å rapportere momsen, har dere som selger alltid rett til å momsregistrere virksomheten deres i Sverige.  Dette for å kunne foreta avdrag i Sverige for moms på utgifter (inngående moms).  Når dere er momsregistrert, er det dere som har ansvaret å rapportere den svenske momsen.

Ved omsetning der omvendt skatteplikt tillempes skal dere ikke angi noen moms på fakturaen. Dere skal i steden angi hvorfor kunden skal beregne og betale momsen på det fakturerte beløpet. For deg som er utenlandsk firmaeier rekker det med å skrive «Omvendt betalingsplikt».

Kontakt Skatteverket angående eventuell momsregistrering, telefon +46 8 564 851 60 og les ” Momsregler for utenlandske firmaer i Sverige”.

Registrerer virksomheten for moms på skatteverkets blankett:  Skattesøknad for utenlandske firma (SKV 4632) [Skatteverket] (0.2 MiB)Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.