Bankkonto og e-tjenester i Sverige

For å kunne benytte e-tjenester for firmaer, som blant annet finnes på Skatteverket og Verksamt.se, trenger man svensk e-legitimasjon. En forutsetning er at den som søker har personnummer i Sverige. Hvis ingen deleier har svensk personnummer kan man bruke en agent?

Bankkonto i Sverige

For å kunne åpne bankkonto i svensk bank kreves svensk personnummer, samordningsnummer eller organisasjonsnummer. Enkelte banker kan åpne svenske bankkonti fra sine kontorer i Norge.

E-legitimasjon og e-tjenester:

Det finnes ingen e-legitimasjoner på organisasjonsnummernivå, – bare på individnivå. For å få tilgang til e-tjenester hos myndigheter i Sverige, kreves til dels at firmaet har et svensk organisasjonsnummer og at dere har en  representant som har svensk personnummer (samordningsnummer er ikke godt nok).

Bruk en agent med svensk personnummer

Et svensk firma med utenlandske medeier som vil bruke Skatteverkets e-tjenester kan løse dette ved å bruke en agent med svensk personnummer.Dette gir tilgang til Skatteverkets e-tjenester ved å søke denne som ansvarlig person. Søknad gjøres på:   Ansökan e-tjänster – Deklarationsombud, SKV 4809 [Skatteverket] (0.2 MiB)

Det går også like bra å bruke papirskjema til rapporter til Skatteverket og flere.

Se Skatteverkets informasjonsfilmer, blant annet om e-tjenester

E-tjenester for arbeidsgivere på Försäkringskassan

Uppdaterad:Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.