Ta oppdrag eller etablere firma i Sverige, komme i gang med virksomhet

Norske bedrifter kan ta oppdrag i Sverige med sitt utenlandske firma. Norskboende kan dessuten velge å registrere et svensk firma eller filial istedenfor å få muligheter til fradrag for utgifter i Sverige. Som arbeidsgiver trenger dere å vite hvilket land deres ansatte skal betale skatt til, og hva som bestemmer skatteplikten.

Det er mulig å drive virksomhet som utenlandsk firma i Sverige. Les alt om utenlandsk firma i Sverige på Skatteverket.se.

Gå direkte till «Drive virksomhet i Sverige med norsk firma»

På disse sidene presenteres informasjon både for å ta tidsbegrensede oppdrag i Sverige med det norske firmaet, og om å etablere mer permanent virksomhet på svensk jord. Her finnes informasjon om arbeidstakernes skatt og hva som gjelder for  innførsel av varer og verktøy til oppdrag i Sverige.

Under avsnittet Personalens skatt blir dere kjent  med begrep som utsending og fast driftsted. Det er den nordiske skatteavtalen som bestemmer hvilket land som har rett til å kreve skatt av en ansatt.Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.