Att vara arbetsgivare i Sverige

När ni bedriver verksamhet på fast driftställe i Sverige eller har registrerat ett svenskt företag, och har anställda i Sverige, ska ni följa de lagar och regler som gäller för arbetsgivare i Sverige.

Svenskboende personal i Sverige

Svenskboende personal som jobbar i Sverige ska betala sina socialavgifter och sin inkomstskatt i Sverige. För att kunna sköta rapportering och inbetalningar behöver det norska företaget registrera sig som arbetsgivare i Sverige. Observera att undantag finns och det är NAV respektive Försäkringskassan som avgör en anställds socialförsäkringstillhörighet.

Blankett för att registrera sig som arbetsgivare i Sverige för utländska företag:  Skattesøknad for utenlandske firma (SKV 4632) [Skatteverket] (0.2 MiB)

Läs om att vara arbetsgivare i Sverige: Verksamt.se – information om att anställa och vara arbetsgivare.

Personal som bor i Norge och jobbar i Sverige

Ta reda på om de anställda arbetar i två länder eller om de bara jobbar i Sverige. Om den anställde har arbete eller verksamhet även i Norge ska NAV utreda i vilket land socialavgifter ska betalas.

Personalen kan välja att beskattas som en vanlig löntagare i Sverige eller med SINK (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). För att bli beskattad enligt reglerna om SINK måste arbetsgivaren eller den anställde lämna blanketten Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SKV 4350) till Skatteverket.
Lär dig mer om SINK på Skatteverket.se

Börja med att läsa: Verksamt.se – Utländska medborgare i Sverige

Uppdaterad:Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.