Rekruttering over grensen

Om du som norsk arbeidsgiver vil rekruttere arbeidskraft fra Sverige kan du gjøre det via det såkalte Eures-netttverket, et samarbeid mellom arbeidsmarkedsorganisasjoner i Europa, blant andre NAV i Norge og Arbetsförmedlingen i Sverige. Ta rede på om den ansatte arbeder i både Sverige og Norge samtidig.

Å rekruttere via Eures-netttverket er den vanligste måten å rekruttere svenskboende over grensen til Norge. Henvend deg til Grensetjänsten eller  NAV Eures for å få veiledning og støtte i ditt rekrutteringsarbeid. Vi kan for eksempel hjelpe deg å  utforme din rekrutteringsannonse

FAKTA Eures:

EURES (European Employmnet Services) er et samarbeide mellom EU-kommisjonen og de offentlige arbeidsmarkedene i EU/EØS-landene og Sveits. Målet er å fremme fri flyt av arbeidskraft mellom landene. I Norge er Eures en del av NAV.

NAV Eures hjelper deg og ditt firma med hva som er viktig å tenke på når du skal rekruttere fra utlandet. Eures-rådgiverne fungerer som døråpnere til det utenlandske arbeidsmarked.

Vil du ha mer informasjon eller hjelp fra NAV Eures, kontakt Eures-rådgiveren i ditt fylke, via EURES websider. Du kan også kontakte NAV Servicecenter Eures på telefon 75 42 64 04 eller eures@nav.no.

Skal den ansatte skatte til Sverige

Er en svenskansatt skattepliktiig i Sverige, til tross for arbeid i Norge, trenger  dere registrering som arbetsgiver i Sverige. Det kan f.eks. handle om en person som regnes som grensegjenger eller at Försäkringskassan har bestemt at en persons sosiale avgifter skal til Sverige.

Norske firmaer som skal registreres som arbeidsgivere i Sverige henvender seg  til Skatteverket Utland i Stockholm.

Adresse till Skatteverket, Stockholm:

Skatteverket
Utlandsskattekontoret
SE-106 61 Stockholm
Sverige
Fax: +46 10-574 18 11
Tel: +46 8 564 851 60

Be om bevis  for tilhørighet av sosialforsikring

Undersøk om ansatte som ansettes fra Sverige, arbeider i to land. Hvis ansettelse eller næringsvirksomhet eksisterer i Sverige parallelt med ansettelse i Norge skal Försäkringskassan avgøre tilhørighet av sosialforsikring for arbeidstakeren. Be arbeidstakeren om  bekreftelse A1 fra Försäkringskassan.Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.