Innleie av arbeidskraft fra Sverige

Undersøk om utleiefirmaet har tillatelse til å leie ut ansatte . Hvis utleiefirmaet regnes som en bemanningsbedrift skal de være registrert i Arbeidstilsynets register.

Når dere leier arbeidskraft fra et svensk firma får den anstatte som vanlig lønnen fra sin svenske arbeidsgiver. Dere blir fakturert et beløp uten moms av det svenske firmaet og tar selv opp omvendt moms i momsregnskapet i Norge.

Ta kontakt med Arbeidstilsynet for å finne ut hvilke krav som gjelder for dere som leier og driver utleie av arbeidskraft.

Arbeidstilsynet: Obligatorisk melde- og registreringsordning for bemanningsforetak

Arbeidstilsynet: Forskjellen på utleie fra et bemanningsfirma og andre firma. Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.