Din veiviser til relevant informasjon.

Sist oppdatert: 2022-01-19

Koronasituasjonen og norsk-svenske grensen

Med anledning av situationen kring COVID-19 (Corona) har extraordinära situationer uppstått i Norden, då olika länder hanterar situationen på olika sätt. I nuläget är det därför svårt att ta fram information som gäller för alla unika situationer.


Regler och inreserestriktioner till Norge

Från och med fredag 3 december ska alla som ankommer Norge testa sig

”Fra og med midnatt, natt til fredag 3. desember, må alle som kommer til Norge i utgangspunktet teste seg uavhengig av vaksinasjonsstatus.”
”Der det er teststasjon på grenseovergangsstedet skal testen tas der, eller der hvor myndighetene bestemmer at testen skal tas. I tilfeller hvor det ikke er teststasjon på grenseovergangsstedet ved grensepasseringen, skal testen tas innen 24 timer etter ankomst.”

Viktiga länkar:


Från och med fredag 26 november gäller nya inreseregler till Norge

Den norska regeringen inför nya inreseregler på grund av ökad smitta i Europa.

Inreseregistrering för alla över 16 år
klicka här för att hitta inreseformuläret Lenke til et annet nettsted..
För den som är ovaccinerad skärps reglerna kring tester, registrering och karantän.
Läs mer om vad som gäller på Helsenorges hemsida. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Alla gränsövergångar är öppna och det kan förekomma kontroll av giltiga dokument.


Regler och inreserestriktioner till Sverige

Ändringar i inreseförbudet för personer som reser till Sverige

Sveriges regeringen beslutade att återgå till de inreserestriktioner som gällde före den 28 december 2021. Det innebär att det särskilda kravet på negativt covid-19-test utfört inom 48 timmar före inresa tas bort. Ändringarna träder i kraft den 21 januari.

OBS! Personer som reser till Sverige från länder inom EU/EES, inklusive de nordiska länderna, måste från och med den 21 januari kunna visa upp EU:s digitala covidintyg eller motsvarande intyg att man antingen har vaccinerats mot covid-19, testat negativt inom 72 timmar före ankomsten, eller har tillfrisknat från covid-19 inom 6 månader. Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år och äldre, med vissa undantag. Läs mera på Sveriges regerings hemsida, Ändringar i inreseförbuden för personer som reser till Sverige Lenke til et annet nettsted.

Inreseregler som gäller fram till den 21 januari

Sveriges regering beslutade att från och med den 28 december 2021 ska alla resenärer kunna visa upp ett intyg om negativt provsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomst till Sverige, oavsett vilket land man reser ifrån, och oavsett om man kan visa upp vaccinationsintyg eller intyg om tillfrisknande. Läs mera om vilka tester som är giltiga och vilken information intygen behöver innehålla på Folkhälsomyndighetens hemsida, Nya föreskrifter om resor från 28 december Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Svenska medborgare, personer bosatta i Sverige och barn under 12 år omfattas inte av testkravet och undantag görs även för några andra grupper, läs mer på Sveriges regerings hemsida Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Du hittar information om regelverket som gäller från den 28 december på svenska Polisens hemsida.
Ta god tid på dig att läsa genom denna information så att du är förberedd på vad som gäller: Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Alla som reser in i Sverige uppmanas att testa sig för covid-19 efter ankomst

Alla resenärer uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Vissa grupper är undantagna från dessa rekommendationer och exempel på detta är;

  • Renskötare, fjällräddning, barn under förskoleklassålder och barn som bor växelvis hos föräldrar i olika länder är undantagna från rekommendationen om att testa sig vid ankomst till Sverige. De behöver inte heller testas regelbundet.
  • Resenärer bosatta utanför Sverige som reser in över dagen är undantagna från rekommendation att testa sig efter ankomst, men de bör hålla avstånd till andra människor och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
  • Arbetspendlare över gränsen. Om landet som arbetspendlingen sker till kräver regelbunden testning (minst 1 gång per vecka) behöver den som arbetspendlar inte testa sig utöver det. Den som frekvent och regelbundet pendlar över den svenska gränsen för att utföra arbete eller studera rekommenderas att testa sig för covid-19 en gång i veckan. Gör man det, behöver man inte följa rekommendationen om att testa sig vid inresa i Sverige. Regionala riktlinjer för vård- och omsorgspersonal kan finnas.

Läs hela informationen på folkhalsomyndigheten.se:
Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Undvik trängsel i kollektivtrafik

Resa i kollektivtrafiken — folkhalsomyndigheten.se Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Alllmänt om resor mellan Sverige och Norge

Grundläggande är att följa fakta och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Folkehelseinstituttet för att minska smittspridningen:

Norge

Förändringar i direktiv kan ske mycket snabbt och du hittar aktuell information på norska Regjeringens Lenke til et annet nettsted. hemsida, Folkhelseinstitutet Lenke til et annet nettsted. , Helsenorge Lenke til et annet nettsted. och hos UDI Lenke til et annet nettsted. .

På följande länkar hittar du de norska myndigheternas samlade information om bland annat inresa till Norge:

Sverige

Detta gäller resor till och från Sverige. Lenke til et annet nettsted.


Vaccin, vaccinering

Alla som bor och uppehåller sig över tid i Sverige får vaccineras i Sverige. T. ex norrmän som bor i sina fritidshus kan ringa till tidsbokningen och boka tid, utifrån den prioritering som gäller i vaccinationsfaserna. Observera att regionerna befinner sig i olika faser av vaccineringen. Läs mer under aktuell region på www.1177.se Lenke til et annet nettsted..

Boka tid för vaccinering på telefon. Besök www.1177.se Lenke til et annet nettsted. för att hitta telefonnumret till bokningen i aktuell region.E-legitimation

Norge
Du som saknar E-legitimation i Norge Lenke til et annet nettsted. kan skaffa detta på flera sätt. Exempel på detta kan vara via din norska bank, e-lösning med ditt pass eller Bypass ID på smartkort Lenke til et annet nettsted..