Flytta till Norge

Som medborgare i de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Sverige och Norge har du rätt att bosätta dig och ta arbete i de andra nordiska länderna utan arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Det finns dock en hel del andra praktiska saker att tänka på då du flyttar till Norge.Samordnad information från:

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten
  • LO, Landsorganisationen i Sverige

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas.
Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.